Gasfyllning

Klubben har bildat en gasfyllningssektion bestående av 15 medlemmar. Tanken med sektionen är att den skall sköta klubbmedlemmars behov av gasfyllningar. Alla sektionens medlemmar har genomgått utbildning för att kunna blanda gas. Dock sker all fyllning i mån av tid. Klubben har som ambition att alltid ha en större mängd syre och helium hemma för att säkerställa klubbens behov av blandgas.

Sektionen har tillgång till följande utrustning:

Högtryckskompressor Bauer V7.5 260 l/min
Bauer P61 filter med Bauer kolfilterpatron (monterat i serie efter kompressorn)
Luftbank 3 x 80liter 300bar

Fyllpanel med kaskadfunktion för luftbank
Gasboostersytem Haskel GTS 5367002
Lågtryckskompressor Atlas Copco LE 10 750l/min (för att driva gasbooster)
Trimixanalysator från Analox