Utbildning

Dykutbildning i Stora pölsans DK
Stora pölsans nuvarande inrikting är lite mer avancerad dykning och därmed har vi valt att i dagsläget inte hålla några nybörjarkurser (CMAS/SSDF enstjärnig kurs) samt fortsättningsutbildningar (CMAS/SSDF tvåstjärnig kurs). Utbildningsfokus har vi valt att lägga på specialkurser och instruktörsutbildningar.

Klubben har ett stort antal medlemmar som är instruktörer vilket gör det möjligt att förmedla lämpliga kontakter om man vill prova att gå en kurs inom ett annat utbildningssystem som tex PADI eller IANTD.

Förnärvarande finns inga utbildningar planerade.